Bos Hrv Срп Eng

   
INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U BOSNI I HERCEGOVINI
Indeks potrošačkih cijena predstavlja mjeru promjena cijena proizvoda i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljenja svojih ličnih potreba na ekonomskoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Služi za usklađivanje plaća i zarada u skladu sa kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih davanja, za očuvanje vrijednosti kod ugovora sa indeksnim klauzulama, te za deflacionisanje pojedinih makroekonomskih agregata. Izračunava se na osnovu reprezentativne liste proizvoda koju čini oko 620 proizvoda, za koje su u dvanaest gradova Bosne i Hercegovine svakog mjeseca prikuplja približno 21 000 cijena.
Ponderi koji se primijenjuju za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena (Consumer Price Index-CPI) su koeficijenti koji odražavaju relativnu važnost odabranih proizvoda i usluga u ukupnoj potrošnji domaćinstava na domaćem teritoriju. Podaci za pondere dolaze iz Ankete o potrošnji domaćinstava provedene 2004. godine, a radi se o ponderima vrijednosti potrošnje domaćinstava.
Referentna baza indeksa je 2005=100. Za klasificiranje proizvoda upotrebljava se Klasifikacija lične potrošnje prema namjeni (COICOP-Classification of Individual Consumption by Purpose).
Agregatni indeksi izračunavaju se korištenjem formule Laspeyres-ovog tipa počevši od nivoa indeksa reprezentativnih stavki do općeg indeksa na nivou Bosne i Hercegovine.
PODESITE VAŠU POTROŠAÈKU NAVIKU | Zatvori |        

BAZA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2005-2010 GODINA 
Izaberite godinu:  

Odjeljci

Grupe

 
 GodinaMjesecSaopštenja
2018
12 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
12 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
12 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2018. godine
11 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
11 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
11 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
10 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
10 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
9 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
9 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
8 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
8 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
8 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
7 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
7 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
7 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
6 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
6 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
5 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
5 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
5 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
4 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
4 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
4 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
4 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
4 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
4 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
4 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
1 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
1 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
1 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
2017
12 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine
12 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine
12 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine
11 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2017. godine
11 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2017. godine
11 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2017. godine
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u avgustu 2017. godine
10 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2017. godine
10 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2017. godine
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembar 2017. godine
9 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2017. godine
9 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2017. godine
8 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
8 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
8 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
7 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
7 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
7 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
6 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine - ISPRAVKA
6 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine
5 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
5 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
5 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
4 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
4 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
4 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
3 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
3 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
2 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
2 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
1 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
1 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
1 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
2016
12 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2016. godine
12 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2016. godine
12 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2016. godine
11 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2016. godine
11 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2016. godine
11 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2016. godine
10 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2016. godine
10 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2016. godine
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2016. godine
9 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2016. godine
9 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2016. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u augustu 2016. godine
8 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2016. godine
8 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2016. godine
8 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2016. godine
7 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2016. godine
7 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2016. godine
7 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2016. godine
6 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2016. godine
6 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2016. godine
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2016. godine
5 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2016. godine
5 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2016. godine
5 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2016. godine
4 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2016. godine
4 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2016. godine
4 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2016. godine
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2016. godine
3 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2016. godine
3 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2016. godine
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2016. godine
2 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2016. godine
2 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2016. godine
1 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2015. godine
1 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2015. godine
1 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2015. godine
2015
12 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2015. godine
12 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2015. godine
12 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2015. godine
11 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2015. godine
11 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2015. godine
10 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2015. godine
10 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2015. godine
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2015. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2015. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2015. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2015. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2015. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2015. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2015. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2015. godine
9 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u avgustu 2015. godine
9 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u avgustu 2015. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u avgustu 2015. godine
8 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2015. godine
8 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2015. godine
7 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2015. godine
7 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2015. godine
6 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2015. godine
6 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2015. godine
5 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2015. godine
5 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2015. godine
4 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2015. godine
4 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2015. godine
3 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2015. godine
3 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2015. godine
2 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2015. godine
2 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2015. godine
1 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2014. godine
1 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2014. godine
1 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2014. godine
2014
12 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2014. godine
12 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2014. godine
12 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2014. godine
11 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2014. godine
11 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2014. godine
11 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2014. godine
10 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2014. godine
10 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2014. godine
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2014. godine
9 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2014. godine
9 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2014. godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u augustu 2014. godine
8 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2014. godine
8 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2014. godine
8 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2014. godine
7 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2014. godine
7 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2014. godine
7 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2014. godine
6 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine
6 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine
5 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2014. godine
5 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2014. godine
5 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2014. godine
4 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2014. godine
4 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2014. godine
4 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2014. godine
4 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2014. godine
3 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2014. godine
3 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2014. godine
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2014. godine
3 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2014. godine
3 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2014. godine
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2014. godine
2013
12 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2013. godine
12 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2013.godine
12 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2013. godine
11 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2013. godine
11 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2013.godine
11 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2013. godine
10 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2013.godine
10 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2013. godine
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2013. godine
9 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013. godine
9 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013.godine
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013. godine
8 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2013. godine
8 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2013. godine
8 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2013.godine
7 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2013. godine
7 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2013.godine
7 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2013. godine
6 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2013. godine
6 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2013.godine
6 Uporedni nivoi cijena hrane, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i duhana za 37 evropskih država u 2012. godini
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2013. godine
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2013. godine
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2013. godine
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2013. godine
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2013. godine
5 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2013.
5 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini, april 2013.
4 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini,februar 2013.
4 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini, mart 2013.
4 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini, mart 2013.
3 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2013.godine
3 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2013. godine
1 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2013. godine
1 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2013.godine
1 Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2013. godine
2012
12 Indeks potrošačkih cijena, novembar 2012.
12 Indeks proizvođačkih cijena industrije, novembar 2012.
12 Prosječne potrošačke cijene, novembar 2012.
11 Indeks potrošačkih cijena, oktobar 2012.
11 Indeks proizvođačkih cijena industrije, oktobar 2012.
11 Prosječne potrošačke cijene, okotbar 2012.
10 Indeks potrošačkih cijena, septembar 2012.
10 Prosječne potrošačke cijene, septembar 2012.
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije, septembar 2012.
9 Indeks potrošačkih cijena, august 2012.
9 Prosječne cijene potrošača, august 2012.
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije, august 2012.
8 Indeks potrošačkih cijena, juli 2012.
8 Prosječne potrošačke cijene u BiH, juli 2012.
8 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u julu 2012.
7 Indeks potrošačkih cijena, juni 2012.
7 Prosječne cijene potrošača za BiH, juni 2012
7 Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, juni 2012.
6 Indeks potrošačkih cijena u BiH, maj2012.
6 Prosječne potrošačke cijene u BiH, maj 2012.
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu za maj 2012.
5 Prosječne potrošačke cijene u BiH u aprilu 2012.
5 Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2012.
5 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u aprilu 2012.
4 Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2012.
4 Prosječne potrošačke cijene u BiH u martu 2012.
4 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u martu 2012.
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u januaru 2012.
3 Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2012.
3 Prosječne potrošačke cijene u BiH u februaru 2012.
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u februaru 2012.
2 Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2012
2 Prosječne potrošačke cijene u BiH u januaru 2012.
2 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2013.
2 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2013.godine
1 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini u decembru 2012.
1 Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2012.godine
1 Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2012.
2011
12 Prosječne potrošačke cijene u BiH u novembru 2011. godine
12 Indeks potrošačkih cijena u BiH u novembru 2011. godine
12 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u novembru 2011. godine
11 Indeks potrošačkih cijena u BiH u oktobru 2011. godine
11 Prosječne potrošačke cijene u BiH u oktobru 2011. godine
11 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u oktobru 2011. godine
10 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u septembru 2011.
10 Prosječne potrošačke cijene u BiH u septembru 2011.
10 Indeks potrošačkih cijena u BiH u septembru 2011.
9 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u augustu 2011.
9 Prosječne potrošačke cijene u BiH u augustu 2011.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u augustu 2011.
8 Indeks potrošačkih cijena u BiH u julu 2011.
8 Prosječne potrošačke cijene u BiH u julu 2011.
8 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u julu 2011.
7 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u junu 2011.
7 Indeks potrošačkih cijena u BiH u junu 2011.
7 Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država za 2010.
7 Prosječne potrošačke cijene u BiH u junu 2011.
7 Anketa o potrošnji domaćinstava 2011, prvi podaci
6 Indeks potrošačkih cijena u BiH u maju 2011.
6 Prosječne potrošačke cijene u BiH u maju 2011.
6 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u maju 2011.
5 Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2011.
5 Prosječne potrošačke cijene u BiH u aprilu 2011.
5 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u aprilu 2011.
4 Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2011.
4 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u martu 2011.
3 Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2011. - ISPRAVKA
3 Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2011. - ISPRAVLJENA VERZIJA
3 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u februaru 2011.
2 Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2011. - ISPRAVKA
2 Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2011. - ISPRAVLJENA VERZIJA
2 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u januaru 2011.
2 Anketa o potrošnji domaćinstava, 2011. - konačni podaci
1 Indeks potrošačkih cijena U BiH u decembru 2011.
1 Prosječne potrošačke cijene u BiH u decembru 2011.
1 Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u BiH u decembru 2011.
2010
12 Prosječne potrošačke cijene u BiH u novembru 2010.
12 Indeks potrošačkih cijena u BiH u novembru 2010.
11 Indeks potrošačkih cijena u BiH u oktobru 2010.
11 Prosječne potrošačke cijene u BiH u oktobru 2010.
10 Indeks potrošačkih cijena u BiH u septembru 2010.
10 Prosječne potrošačke cijene u BiH u septembru 2010.
9 Prosječne potrošačke cijene u BiH u avgustu 2010.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u avgustu 2010.
8 Indeks potrošačkih cijena u BiH u julu 2010.
8 Prosječne potrošačke cijene u BiH u julu 2010.
7 Prosječne potrošačke cijene u BiH u junu 2010.
7 Indeks potrošačkih cijena u BiH u junu 2010.
6 Indeks potrošačkih cijena u BiH u maju 2010.
6 Prosječne potrošačke cijene u BiH u maju 2010.
5 Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2010.
5 Prosječne potrošačke cijene u BiH u aprilu 2010.
4 Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2010.
4 Prosječne potrošačke cijene u BiH u martu 2010.
3 Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2010.
2 Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2010.
1 Prosječne potrošačke cijene u BiH u januaru i februaru 2010.
1 Prosječne potrošačke cijene u BiH u decembru 2010.
1 Indeks potrošačkih cijena u BiH u decembru 2010.
2009
12 Indeks potrošačkih cijena u BiH u novembru 2009.
11 Indeks potrošačkih cijena u BiH u oktobru 2009.
10 Indeks potrošačkih cijena u BiH u septembru 2009.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u avgustu 2009.
8 Indeks potrošačkih cijena u BiH u julu 2009.
7 Indeks potrošačkih cijena u BiH u junu 2009.
6 Indeks potrošačkih cijena u BiH u maju 2009.
5 Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2009.
4 Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2009.
3 Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2009.
2 Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2009.
1 Indeks potrošačkih cijena u BiH u decembru 2009.
2008
12 Indeks potrošačkih cijena u BiH u decembru 2008.
11 Indeks potrošačkih cijena u BiH u novembru 2008.
10 Indeks potrošačkih cijena u BiH u oktobru 2008.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u septembru 2008.
8 Indeks potrošačkih cijena u BiH u avgustu 2008.
7 Indeks potrošačkih cijena u BiH u julu 2008.
6 Indeks potrošačkih cijena u BiH u junu 2008.
5 Indeks potrošačkih cijena u BiH u maju 2008.
4 Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2008.
3 Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2008.
3 Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2008.
3 Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2008.
2007
12 Indeks potrošačkih cijena u BiH u novembru 2007.
11 Indeks potrošačkih cijena u BiH u oktobru 2007.
10 Indeks potrošačkih cijena u BiH u septembru 2007.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u aprilu 2007.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u maju 2007.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u junu 2007.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u julu 2007.
9 Indeks potrošačkih cijena u BiH u avgustu 2007.
7 Indeks potrošačkih cijena u BiH u januaru 2007.
7 Indeks potrošačkih cijena u BiH u februaru 2007.
7 Indeks potrošačkih cijena u BiH u martu 2007.
1 Indeks potrošačkih cijena u BiH u decembru 2007.
 
   
Period00
1/200598.91
2/200599.45
3/2005100.07
4/200599.29
5/200599.28
6/200599.41
7/200599.47
8/200599.13
9/200599.92
10/2005101.38
11/2005101.73
12/2005101.95
1/2006105.99
2/2006106.45
3/2006106.54
4/2006105.63
5/2006106.52
6/2006106.30
7/2006105.67
8/2006105.53
9/2006105.61
10/2006106.34
11/2006106.35
12/2006106.59
1/2007106.89
2/2007107.18
3/2007107.30
4/2007106.45
5/2007106.68
6/2007106.29
7/2007105.99
8/2007106.47
9/2007107.31
10/2007109.52
11/2007110.68
12/2007111.86
1/2008113.41
2/2008113.84
3/2008114.92
4/2008114.40
5/2008115.37
6/2008116.46
7/2008116.52
8/2008116.60
9/2008116.69
10/2008117.51
11/2008116.80
12/2008116.12
1/2009115.98
2/2009115.88
3/2009115.74
4/2009114.35
5/2009114.23
6/2009114.31
7/2009115.06
8/2009114.88
9/2009115.01
10/2009115.82
11/2009115.96
12/2009116.09
1/2010117.66
2/2010117.79
3/2010117.96
4/2010117.13
5/2010117.18
6/2010117.15
7/2010117.10
8/2010116.84
9/2010117.24
10/2010118.33
11/2010118.66
12/2010119.66